Specialklubben For Continental & Old English Bulldog 

Annoncering

Er du medlem.....Hjælper vi med annonceringen


Annoncering på hjemmesiden

Som medlem af SfCOEB kan man annoncere sit hvalpekuld eller stille sin hanhund til rådighed for avl her på hjemmesiden ganske gratis.


Retningslinier for at annoncere sit kuld eller sin avlshan kan læses her nedenfor.


Der stilles krav om at udfylde tilhørende formular og indsende billeder til klubben. Ved manglende oplysninger, vil disse blive undladt på annoncen.


Bestyrelsen
6.10.2020

Annoncering på Facebook

Det er muligt at få annoncering af sit kuld på facebook. Dvs. sponsorerede opslag fra klubbens FB side til udvalgt målgruppe.

BEMÆRK: Denne annoncering er ikke gratis. Læs under retningslinjerne for annoncering.


Hvad skal du gøre:
Sende en annonce til klubbens webmaster på e-mail: webmaster@oldenglishbulldog.dk Det skal være i JPEG format, alså en billedfil.


Vær opmærksom på at der ikke må være over 20% tekst ind over billedet hvis man har designet en annonce.
 

Man får 3 ugers annoncering efter eget ønske af uger. Ønsker man yderligere annoncering, bliver man opkrævet forskud til annonceringen.
 

Der gælder udover ovenstående de alm. retningslinier for øvrig annoncering af hvalpekuld. 

Annoncering på Instagram

Det er muligt at få "annoncering" af sit kuld eller avlshan på klubbens Instagram ganske gratis.


Hvad skal du gøre:
Sende et parringsbanner til klubbens webmaster på e-mail: webmaster@oldenglishbulldog.dk Det skal være i JPEG format, alså en billedfil.

 

Der gælder de alm. retningslinier for øvrig annoncering af hvalpekuld. 

Retninglinjer for annoncering på klubbens hjemmeside, Facebook og Instagram

Overordnet krav i forbindelse med annoncer vedr. hvalpekuld, avlshanner og kennelmærke: 


Ved annoncering af hvalpekuld skal angives nedenstående oplysninger: 

• HD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• AD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• Dokumentation på GOOD opnået på en DKK avlskåring.

• Eventuelle andre oplysninger på forældredyrene såsom f.eks. mentalbeskrivelse, hjertescanning, lang lige hale/knæk på halen ect.

• Eventuelle titler på forældre-dyrene. Her kan anvendes officielle DKK titler, samt klubbens 

egne tiltler/års-kåringer. BIR, BIM og andre tilsvarende kan ikke anvendes. Udenlandske 

officielle titler kan også anvendes.

• Er der givet dispensation fra DKK, skal det tilføjes.

• Ved optagelse af hvalpekuld på klubbens facebookside stilles der krav til opdrætteren om, at man 

indmelder hvalpekøberne i klubben til halv pris.  Hvalpekøberme vil modtage et gavekort i deres velkomstmail til en gratis uadstilling i baby eller hvalpeklassen. Værdi 280 kr. Opfylder man ikke kravet, - vil der ikke kunne annonceres fremadrettet, hverken på hjemmesiden eller facebooksiden.

• HUSK at angive om du ønsker kuldet på hjemmesiden, facebooksiden eller begge dele.


Klik her hvis du ønsker at få dit kuld på hvalpelisten.

 

Avlshanner

Ved annoncering af avlshanner skal angives nedenstående oplysninger: 

• HD status (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• AD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• Dokumentation på GOOD opnået på en avlskåring fremsendes.

• Eventuelle andre officielle sundheds resultater såsom mentalbeskrivelse, hjertescanning, Patella lux, OCD, Spondylose osv. ”Officielle” er i denne forbindelse minimum at der foreligger dokumentation fra dyrlæge el.lign. 

• Eventuelle titler på forældre-dyrene. Her kan anvendes officielle DKK titler, samt klubbens 

egne tiltler/års-kåringer. BIR, BIM og andre tilsvarende kan ikke anvendes. Udenlandske 

officielle titler kan ligeledes anvendes.


Klik her hvis du ønsker at få din hanhund på avlshanlisten.

 

Ved annoncering af kennelmærke: 

• Det er et krav at hundeholder/opdrætteruddannelsen er gennemført.

• Det er et krav at man er medlem af DKK.

• Det er et krav at man har et DKK/FCI godkendt kennelmærke, som giver ret til at anvende 

kennelnavnet.   

• Der er ikke krav til at der er et visuelt banner. Kennelnavn i tekst er OK.

• Der må gerne være henvisning til kennel-hjemmeside/facebookside i form af link. 

• Der må gerne stå anført landsdel.

• Der må gerne stå anført kontaktperson og telefonnummer.

• Der kan ikke anføres yderligere oplysninger.

• Der er ingen krav til aktivitet i kennelen. Det vil sige at man godt kan annoncere sit 

kennelmærke selvom man ikke har haft kuld igennem flere år. Man kan også godt 

annoncere under kennelmærke når man har avlshanner - det er også opdræt.


Ved annoncering som opdrætter: 

• Det er ikke et krav at hundeholder/opdrætteruddannelsen er gennemført, men klubben anbefaler, at man tager uddannelsen.

• Det er et krav at man er medlem af DKK.

• Det er et krav at der er et visuelt banner. Herpå må der ikke være anført kennelnavn med mindre det er FCI godkendt. 

• Der må gerne være henvisning til kennel-hjemmeside/facebookside i form af link. 

• Der må gerne stå anført landsdel.

• Der må gerne stå anført kontaktperson og telefonnummer.

• Der kan ikke anføres yderligere oplysninger.

• Der er ingen krav til aktivitet i kennelen. Det vil sige at man godt kan annoncere sig som opdrætter, selvom man ikke har haft kuld igennem flere år.

Man kan også godt annoncere med sine avlshanner - det er også opdræt.