Specialklubben For Continental & Old English Bulldog 

Restriktioner/Etiske anbefalinger


AVLSRESTRIKTIONER  

Gældende pr. 1. november 2020


Old English Bulldog:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. 

Eksteriør-krav:  Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring er præmieret til en DKK avlskåring med mindst Good.

 

AVLSANBEFALINGER:

INTERNE ETISKE ANBEFALINGER

Dkk's etiske anbefalinger kan læses her.


Ud over DKK's etiske anbefalinger har Selskabet For Old English Bulldog udarbejdet yderligere følgende anbefalinger:

Klubben anbefaler, at hunde der begge er delute farvede ikke parres med hinanden.

Begge forældre bør før parring være hjertescannet med resultatet registeret i DKK. Det anbefales, at man ikke bruger hunde i avl, hvis SAS status er 2,5 m/s eller højere. Anvendes en hund i avl med 2,0 - 2,5 m/s bør den absolut parres med en hund med m/s under 2,0. Klubben anbefaler ligeledes opdrættere, at hjertescanne deres hvalpekuld før de flytter hjemmefra. 

Begge forældre bør før parring være mentalbeskrevet og resultatet registreret i DKK.

Begge forældre bør før parring være røngtenundersøgt for OCD.

Begge forældre bør før parring være undersøgt for Patella. 

Begge forældre bør have lang lige hale. Anvendes en hund med knæk på halen, anbefaler klubben på det kraftigste, at den parres med en hund med lang lige hale.

Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

En tæve bør ikke indgå i avlen før den er fuldt udviklet. Hun bør minimum være 20 mdr.

En tæve bør maksimalt ikke have mere end 4 – 5 kuld i sin levetid.

Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl.  Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

Hunde med hudproblemer bør ikke anvendes til avl.

Matadoravl, hvor enkelte hunde dominerer avlen inden for racen, bør undgås.

Gentagelses parring (kopiparring) med samme han og tæve bør undgås inden for en periode på 2 år.

Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, bør denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

Opdrætter bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

Både opdrætter og hanhunde ejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og der ud fra løbende vurdere deres avlsdyr.