Specialklubben For Continental & Old English Bulldog 

Retningslinjer for annoncering


Retninglinjer forannoncering på klubbens hjemmeside, Facebook og Instagram

Overordnet krav i forbindelse med annoncer vedr. hvalpekuld, avlshanner og kennelmærke: 

• Ønsker man at annoncere via klubbens facebookside med sine hvalpekuld, så tilbyder vi 2 former for annoncering. Kuldet kommer på klubbens hjemmeside under hvakpelisten, dette er gratis. Kuldet kører et sponsoreret opslag på Facebook til målrettet gruppe. Dette kræver, at man melder alle sine hvalpekøbere (med undtagelse af salg til udlandet) ind i klubben til opdrætterprisen som er ½ kontingentpris. Det sponsorerede opslag på Facbook kører i en periode på 3 uger og  hvalpekøberne får uderover dette, tilsent et gavekort på en gratis udstilling i baby eller hvalpeklasse - værdi 280 kr.. Læs mere under Annoncering

Der kræves medlemsskab af klubben i forbindelse med al annoncering.


Ved annoncering af hvalpekuld skal angives nedenstående oplysninger: 

• HD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• AD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• Dokumentation på GOOD opnået på en DKK avlskåring.

• Eventuelle andre oplysninger på forældredyrene såsom f.eks. mentalbeskrivelse, hjertescanning, lang lige hale/knæk på halen ect.

• Eventuelle titler på forældre-dyrene. Her kan anvendes officielle DKK titler, samt klubbens 

egne tiltler/års-kåringer. BIR, BIM og andre tilsvarende kan ikke anvendes. Udenlandske 

officielle titler kan også anvendes.

• Er der givet dispensation fra DKK, skal det tilføjes.

• Ved optagelse af hvalpekuld på klubbens facebookside stilles der krav til opdrætteren om, at man 

indmelder hvalpekøberne i klubben til halv pris.  Hvalpekøberme vil modtage et gavekort i deres velkomstmail til en gratis uadstilling i baby eller hvalpeklassen. Værdi 280 kr. Opfylder man ikke kravet, - vil der ikke kunne annonceres fremadrettet, hverken på hjemmesiden eller facebooksiden.

• HUSK at angive om du ønsker kuldet på hjemmesiden, facebooksiden eller begge dele.

 

Avlshanner

Ved annoncering af avlshanner skal angives nedenstående oplysninger: 

• HD status (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• AD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• Dokumentation på GOOD opnået på en avlskåring fremsendes.

• Eventuelle andre officielle sundheds resultater såsom mentalbeskrivelse, hjertescanning, Patella lux, OCD, Spondylose osv. ”Officielle” er i denne forbindelse minimum at der foreligger dokumentation fra dyrlæge el.lign. 

• Eventuelle titler på forældre-dyrene. Her kan anvendes officielle DKK titler, samt klubbens 

egne tiltler/års-kåringer. BIR, BIM og andre tilsvarende kan ikke anvendes. Udenlandske 

officielle titler kan ligeledes anvendes.

 

Ved annoncering af kennelmærke: 

• Det er et krav at hundeholder/opdrætteruddannelsen er gennemført.

• Det er et krav at man er medlem af DKK.

• Det er et krav at man har et DKK/FCI godkendt kennelmærke, som giver ret til at anvende 

kennelnavnet.   

• Der er ikke krav til at der er et visuelt banner. Kennelnavn i tekst er OK.

• Der må gerne være henvisning til kennel-hjemmeside/facebookside i form af link. 

• Der må gerne stå anført landsdel.

• Der må gerne stå anført kontaktperson og telefonnummer.

• Der kan ikke anføres yderligere oplysninger.

• Der er ingen krav til aktivitet i kennelen. Det vil sige at man godt kan annoncere sit 

kennelmærke selvom man ikke har haft kuld igennem flere år. Man kan også godt 

annoncere under kennelmærke når man har avlshanner - det er også opdræt.


Ved annoncering som opdrætter: 

• Det er ikke et krav at hundeholder/opdrætteruddannelsen er gennemført, men klubben anbefaler, at man tager uddannelsen.

• Det er et krav at man er medlem af DKK.

• Det er et krav at der er et visuelt banner. Herpå må der ikke være anført kennelnavn med mindre det er FCI godkendt. 

• Der må gerne være henvisning til kennel-hjemmeside/facebookside i form af link. 

• Der må gerne stå anført landsdel.

• Der må gerne stå anført kontaktperson og telefonnummer.

• Der kan ikke anføres yderligere oplysninger.

• Der er ingen krav til aktivitet i kennelen. Det vil sige at man godt kan annoncere sig som opdrætter, selvom man ikke har haft kuld igennem flere år.

Man kan også godt annoncere med sine avlshanner - det er også opdræt.