Specialklubben For Continental & Old English Bulldog 

SÅDAN FOREGÅR EN MENTALBESKRIVELSE!  - Af Charlotte Dyrup

 

”En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende.”


Disse kloge ord er taget fra DKK´s hjemmeside og beskriver en af de vigtigste årsager til hvorfor man skal mentalbeskrive sin hund. Årsagerne kan være forskellige. Beskrivelsen kan bruges til hundeejeren der ikke har planer om avl, men som gerne vil have en indikation på hundens egenskaber og reaktionsmønstre. Ydermere kan mentalbeskrivelsen være et vigtigt redskab i avlen i forbindelse med udvælgelse og sammensætning af avlsdyr. Hundens mentalitet er ligesom så mange andre ting arvelig, og beskrivelsen vil derfor kunne give opdrætterne en ide om hvordan hundens sind er. Via dette vil opdrætteren kunne lave en kombination af avlsdyr som tilgodeser de forskellige mentale egenskaber som er vigtige for racen.  


En mentalbeskrivelse vil ikke kun komme opdrætteren til gode, men bestemt også hvalpe køberne. De vil kunne se nogle af egenskaber hvalpen højst sandsynligt vil arve efter forældredyrene. På denne måde har hvalpekøberne en god mulighed for at udvælge netop den hvalp som vil passe bedst ind i deres hverdag mht. mentalitet og temperament.


Vi har ingen krav om mentalbeskrivelse for vores race, men en af hensigterne ved denne beskrivelse, er at kunne udelukke aggressive og mental ustabile hunde fra avlen. Dette vil på sigt kunne forbedre racen yderligere og dennes image overfor omverdenen. I disse tider hvor rygter om forbud, påbud osv. florerer, er det vigtigt at vi som ejere af denne fantastiske race kan dokumentere racens gode sind, samt vise at der bliver gjort et stort stykke arbejde for at forhindre at der kommer ustabile hunde til verdenen.


Meningen med mentalbeskrivelsen er at se hvordan hunden reagerer ved forskellige situationer, og derved dens arvelige egenskaber. Hunde kan reagere meget forskelligt. Nogle er meget neutrale, andre truer, mens andre måske vælger at flygte. Det der afgør hvordan hunden reagerer, er hvor højt hundens værditærskel er for en given situation. Alle hunde har en tærskel for hvornår en handling udløses, og det er dette som bruges til at beskrive hundene, for hvordan den klarer de forskellige momenter. Beskrivelsen er bygget op omkring de instinkter/funktioner, som er vigtigt i vores samvær med hunden, nemlig: flokfunktionen, jagtfunktionen, forsvarsfunktionen og undersøgelsesfunktionen.


Hundens reaktioner på de forskellige momenter vil hovedsageligt være betinget af dens medfødte anlæg. Ikke af tillærte erfaringer, som nogen måske tror. Momenternes placering er ganske bevidst, da hundenes stressniveau vil øges igennem testen. På denne måde kan man beskrive hundens evne til at koncentrere sig, og dens evne til at afreagere på det, som den udsættes for. Den kaldes for en beskrivelse og ikke en test, da man ikke får et decideret resultat eller konklusion, man får kun en beskrivelse af hvordan hunden har reageret i de forskellige situationer.


De fleste racer har fået udarbejdet en ønskeprofil. Denne er udformet ud fra hvad lige netop den race skal anvendes til. Selv om der findes en ønskeprofil, er det ikke ens betydende med at vi kun skal avle på de hunde som opfylder profilen til punkt og prikke. Der skal tages hensyn til mange andre ting også. Ønskeprofiler er blot en indikation på hvad det mest optimale er for hver race. Selvom en hund gennemfører en beskrivelse, kan den sagtens være et dårligt eksempel for racen og bør derfor måske ikke anvendes i avl. Derimod kan en hund som afviger fra profilen, men på uvæsentlige punkter, være god at avle på, måske sammen med en hund, som kan tilføre det, der mangler.


En hund, som ikke viser legelyst eller jagtlyst, selv om det ønskes, eller som ikke kan undersøge uden hjælp, men godt kan afreagere, kan sagtens blive en fornuftig hund at avle på, for det er ikke de ”mangler” som giver problemhunde. Man er nødt til at sammenligne beskrivelsen med den profil det er sat for racen for at vurdere om den ligger nogenlunde i overensstemmelse med det, som er ønskeligt for den pågældende race. Man skal huske på, at selv om ønskeprofilen ikke er, som man forventer, er det ikke knald eller fald om hunden svarer 100 % til profilen. Det kan sagtens være at på de punkter hvor hunden afviger, ikke er nogle særligt væsentlige områder. Hvad der derimod er fælles og meget vigtigt for alle racer er hundens evne til at afreagere. En hund der ikke kan komme hurtigt ud af en dårlig oplevelse, vil med tiden blive mere og mere bange for nye oplevelser. Kan en hund ikke afreagere, selv om ejeren hjælper den på overraskelsesmomenterne, er der stor sandsynlighed for, at den også vil have problemer med det i flere situationer i hverdagen.


Den 8/8-09 havde jeg fornøjelsen af at få min hund mentaltestet. Jeg havde fået lov til at deltage ved Dansk Terrier Klubs mentalbeskrivelse. Vi var 6 Staffordshire Bull Terrier, 3 Amstaff og så Julius. Sikke en utrolig lærerig og spændende dag, man kunne mærke at mennesker såvel som hunde var spændt til bristepunktet med energi og forventning.


Til mentalbeskrivelsen, kræves der intet andet, end at hunden skal være i snor. Den må slippes under nogle af momenterne og kun når testlederen siger til. Der må ikke gives kommandoer under hele forløbet, kun hvis testlederen beder om det.


En mentalbeskrivelse består af 8 momenter, hvorunder der er nogle delmomenter. Momenterne er: 1. Kontakt/håndtering, 2. Leg (herunder greb, og træk), 3. Jagt (herunder fart og fangst), 4. Aktivitetsniveau, 5. Overraskelse (herunder skræk, trusler/aggressivitet, nysgerrighed og afreaktion), 6. Lyd (herunder skræk, nysgerrighed og afreaktion), 7. Spøgelser (herunder skræk, trusler/aggressivitet og afreaktion) og 8. Skarp lyd.


      Efter endt beskrivelse, vil hundens reaktioner på de enkelte momenter blive gennemgået, samt man har muligheden for at få svar på evt. spørgsmål.

      Mentalbeskrivelsen varer ca. 1 time pr. hund. Alderen skal være mellem 10 og 24 måneder for at give det bedste billede af de arvelige tærskelværdier. De hunde, som er over 24 måneder, kan sagtens beskrives, men man skal være opmærksom på, at en voksen hund har mere erfaring i rygsækken, og derfor vil nogle værdier måske være dæmpet lidt. Det betyder bestemt ikke, at man ikke skal lade hunde over 24 måneder beskrives. Resultaterne kan stadig give et godt billede af hunden.


      Som afsluttende bemærkning vil jeg sige at jeg ikke fortryder jeg lod min hund mentalbeskrive. Den oplevelse det var, at se hvordan ens hund reagerer, udelukkende via deres instinkter var simpelthen fascinerende. Alle førerne blev overrasket over deres hunds reaktioner, og alle fik et større indblik i sindet på deres hund. Jeg kan kun på det varmeste anbefale at i derude får jeres hund/hunde beskrevet. Ikke kun for jeres egen skyld, men også for selve racen og det evt. avlsarbejde. Som skrevet tidligere er vores hverdag fyldt med fordomme og spekulationer omkring muskelhunde, derfor er det vigtigt at vise at vi tager dette seriøst og at vi vil gøre hvad vi kan for at forhindre ustabile hunde.