Specialklubben for Continental & Old English Bulldog 

Hverdagslydighedstræning (HLT)


DKK´s Hverdagslydighedstræning (HLT) er et tilbud til alle hunde over 6 måneder og deres ejere/førere. Ved hjælp af moderne træningsmetoder og relevante aktiviteter lærer både hund og fører at begå sig i det offentlige rum, og i træningen indgår såvel praktiske som teoretiske elementer. (Tidligere Kørekort til Hund).


Langt de fleste af Danmarks ca. 500.000 hunde er familiehunde, hvilket for størstedelen betyder, at de reelt er blevet "arbejdsløse" - de skal ikke længere udføre det arbejde, hunderacen i sin tid blev "designet" til: For hyrdehundenes vedkommende at hyrde får, for slædehundenes at trække tunge læs over lange afstande og for vagt- og gårdhundene at passe på matriklen eller slå rotter ihjel osv.

Derfor er der mange af de danske hunde, der bliver opfindsomme og selv vælger, hvad deres daglige arbejde - mens deres mennesker er væk fra flokken - skal bestå af. Måske bliver hundens kontakt-, aktiverings- og træningsbehov ikke tilgodeset, eller måske har ejerne ikke haft fokus på hundens behov for et aktivt liv uden for havelågen.

For at tilgodese såvel familiehundenes som hundeejernes behov for aktiviteter og socialt samvær tilbyder DKK Hverdagslydighedstræning, som giver hunde og førere mulighed for at lære, hvordan de i teori og praksis kan begå sig i samfundet.

Hverdagslydighedstræning tilbyder aktiviteter for hunde i alle aldre (over 6 måneder), fra unghunde til "pensionister" og på forskellige niveauer, så stort set ethvert behov er dækket. Hverdagslydighedstræning er opdelt i 4 niveauer - bronze, sølv, guld og elite.

Programmet er ikke konkurrencebetonet, der udbydes dog prøver særskilt.


Hvad lærer du til Hverdagslydighedstræning?

I Hverdagslydighedstræning stiger sværhedsgraden i øvelserne fra niveau til niveau - på laveste niveau skal hund og ejer/fører bl.a. vise, at hunden accepterer daglig soignering, at hunden kan følge fører i løs line og vente roligt ved havelågen. På sølv-, guld og eliteniveauerne skærpes kravene til teamet. På guldniveau skal føreren kunne standse den løse hund, når den er på vej væk, ligesom hunden skal komme, når fører kalder, og gå i kurven, når den bliver bedt om det.

På alle fire niveauer skal ejer/fører også svare rigtigt på flere relevante teoretiske spørgsmål omkring pligter og ansvar forbundet med det at holde hund.

Der udleveres et diplom til ekvipagen, når denne har bestået. Bronzeniveauet skal være bestået, før ekvipagen kan gå til prøve på sølvniveau, og ligeledes skal sølvniveau bestås, før ekvipagen kan gå til prøve på guldniveau. Det samme gælder for elieniveau. Det er ikke nødvendigt at bestå en prøve, for at gå til træning i de forskellige niveauer.

I træningen såvel som ved prøverne, lægges der meget stor vægt på førerens evne til at motivere sin hund og hundens arbejdsglæde. Der lægges ligeledes stor vægt på førerens evne til at forudse situationer og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit ansvar over for hunden, naboer og samfundet generelt.

Målet er, at hundene bliver glade, dygtige og velfungerende, til glæde for førerne og ikke til gene for de medborgere, der er knap så begejstrede for vores firbenede venner.


Det med småt:

For at deltage i træning i DKK, skal du

  • kunne dokumentere, at din hund er beskyttet mod hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse - enten ved at fremvise en gyldig vaccinationsattest eller en positiv titertest, der bekræfter tilstedeværelsen af beskyttende antistoffer
  • have tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på hunden.
  • være medlem af DKK, og din hund skal være social og omgængelig i et omfang, så den trygt kan fungere sammen med andre hunde og mennesker på et træningshold.
  • hunden behøver ikke være stambogsført i DKK for at kunne træne HLT


Læs her om regler og program - klik her